OverzichtCode 95Digitale tachograaf

Digitale tachograaf

De digitale tachograaf is in Nederland verplicht sinds 1 mei 2006. Alle voertuigen die na deze datum op kenteken zijn gezet, zijn voorzien van een digitale tachograaf. De digitale tachograaf vervangt hiermee de analoge tachograaf, die tot deze datum een verplichting was.

Inhoud van de training
Theorie:

  • Inleiding omtrent de digitale tachograaf
  • Arbeidstijdregelgeving
  • Werking en bediening digitale tachograaf
  • Verplichting chauffeur
  • Controles door bevoegde instanties
  • Het waarom van de boordcomputer
  • Verloningssysteem

Praktijk:

  • Werken met de digitale Tachograaf
  • Oefenen met casussituaties

Certificaat
Na afloop van de training ontvangt men een certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Vakbekwaamheidsrichtlijn
Het CBR/CCV schrijft voor dat deze opleiding minimaal 7 lesuren per cursusdag moet duren om mee te mogen tellen voor de verplichte 35 uur nascholing. Naast genoemde kosten zullen wij u de verplichte bijdrage voor het CCV voor de registratie uren extra doorbelasten. De kosten bedragen € 20 per kandidaat.

meer weten?

12 Dagen 3 Uren 21 Мinuten 48 seconden tot een compleet vernieuwde cursusgeregeld.nl