OverzichtDLP opleiding + Crow 132 (3 dagen)

DLP opleiding + Crow 132 (3 dagen)

DLP'er van VGMI

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is om u op te leiden tot een deskundige die in staat is om werken in of met verontreinigde bodem en waterbodem te begeleiden. Na het volgen van deze opleiding kunt u zelfstandig veiligheidsmaatregelen treffen.

Daarnaast ontwikkelt u adequate kennis omtrent veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste pakketten van maatregelen en uit te voeren metingen. De inzet van een (externe) veiligheidskundige kan hierdoor worden beperkt.

Voor wie?

Leidinggevenden die bij werkzaamheden worden ingezet in projecten waarbij sprake kan zijn van verontreinigde grond en/of grondwater. De cursus is ook geschikt voor deskundigen op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering.

Soorten DLP

Naast de DLP opleiding voor de Bodemsanering kunnen wij ook twee variaties op onze DLP opleiding aanbieden, namelijk Calculatoren en Kabels & Leidingen.  Tijdens deze opleiding wordt er dan meer ingegaan op sector-specifieke onderdelen. Indien u een van deze specifieke opleidingen wilt doen, kunt u dit selecteren bij het aanmelden.

Wanneer?

De DLP-opleiding duurt drie dagen en wordt afgesloten met een examen. Deelnemers moeten rekening houden met een thuisstudie-belasting van circa 10 uur.De eerstvolgende DLP cursus staat gepland op de maandagen 28 november, 5 december en woensdag 14 december in Houten. Indien u zich voor deze cursus wilt aanmelden, dient u in de kalender rechts 28 november te selecteren.

Inhoud van de opleiding

Het programma van de opleiding is opgesteld aan de hand van de CROW-publicatie 132, het lesboek DLP en diverse praktijkgerichte voorbeelden. Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • arbo- en milieuwetgeving, maar ook BRL 6000/7000;
  • veiligheidsklassen bepalen en controleren;
  • maatregelenpakketten praktisch toepassen;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen;
  • V&G-plannen;
  • rolverdeling opdrachtgever/opdrachtnemer;
  • uitvoering van luchtkwaliteitsmetingen, gebruik van apparatuur;
  • rol van de DLP’er in de praktijk.

Duur van de opleiding

Drie dagen van 08.00 uur tot 16.30 uur (inclusief examen).

Examen

Aan het eind van de opleiding wordt u geëxamineerd conform EN 45013 richtlijnen. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP met pasje ter waarde van € 9,95. Deze zijn 5 jaar geldig. De opleiding voldoet aan de toets- en eindtermen zoals opgesteld door het ‘platform CROW 132’.

Tarief

De cursusprijs voor DLP Bodemsanering en DLP Calculatoren bedraagt € 695,- (exclusief btw) per cursist. Dit bedrag is inclusief lunch en de CROW publicatie 132.

De cursusprijs voor DLP Kabels & Leidingenbedraagt  € 745,- (exclusief btw) per cursist. Dit bedrag is inclusief lunch en de CROW publicatie 132 en CROW publicatie 307.

DLP'er aan het werk 2

 Beschikbare data 2017:

Houten 3, 6 en 10 maart
Houten 17, 21 en 31 maart
Emmeloord 6, 13 en 20 april
Houten 18, 25 april en 2 mei
Houten 15, 22 en 29 mei
Houten 8, 15 en 22 juni
Houten 26 juni, 3 en 10 juli
Houten 29 augustus. 5 en 12 september
Houten 21 en 28 september, 5 oktober
Emmeloord 9, 16 en 23 oktober
Houten 27 oktober, 3 en 10 november
Houten 16, 23 en 30 november
Houten 4, 11 en 18 december

 

meer weten?

12 Dagen 3 Uren 18 Мinuten 56 seconden tot een compleet vernieuwde cursusgeregeld.nl