OverzichtDLPDLP herhaling/bijscholing CROW 400

DLP herhaling/bijscholing CROW 400

Het doel van de opleiding is om u kennis te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater. Daarnaast worden de wijzigingen in de nieuwe CROW publicatie 400 (d.d. juni 2017) doorgenomen en worden ervaringen uitgewisseld.

Inhoud van de opleiding
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • uitwisseling van eigen ervaringen als DLP-er;
  • ontwikkelingen in wet- en regelgeving (publicatie-CROW 400);
  • veiligheidsklassen en maatregelenpakketten;
  • ontwikkelingen persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen;
  • toepassing van meetapparatuur.

Duur van de opleiding
Eén dag van 08.00 uur tot 16.30 uur.

Examen
Aan het eind van de opleiding vindt er een examen plaatst conform CROW 400 richtlijnen. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP. Dit certificaat is wederom vijf jaar geldig. De opleiding voldoet aan de toets- en eindtermen zoals opgesteld door het ‘platform CROW 400’. Wanneer u een positief resultaat heeft behaald, mag u aan het werk in de veiligheidsklasse ‘Oranje’ tot en met ‘Rood niet vluchtig’.

Toelatingseisen
Deelnemers aan deze opleiding dienen in het bezit te zijn van het certificaat DLP waarbij aantoonbaar drie lesdagen zijn gevolgd.

Boek CROW-400
Voor deze cursus dient u de CROW-400 mee te nemen. Als u niet in het bezit bent van deze publicatie, is het mogelijk deze via CursusGeregeld.nl te bestellen. Kosten voor de CROW-400 bedragen € 109,00 excl. 6% BTW. 

Tarief
De kosten voor deelname aan de cursus DLP-herhaling bedragen € 270,00 excl. btw, de lunch, het examen en het benodigde lesmateriaal (uitgezonderd de CROW-400) zijn bij deze prijs inbegrepen.

De cursus wordt verzorgd in samenwerking met een andere opleider. Mocht de cursus onverhoopt al vol zitten, stellen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte, inclusief een alternatieve datum.

meer weten?

7 Dagen 13 Uren 54 Мinuten 6 seconden tot een compleet vernieuwde cursusgeregeld.nl