DLP & CROW 400 (1 dag)

Het doel van de opleiding Deskundig Leidinggevende Projecten + CROW 400 voor het werken in de klasse ‘Oranje’ en ‘Rood niet vluchtig’ is om u op te leiden tot een deskundige die in staat is om werken in of met verontreinigde bodem, grondwater en/of waterbodem te begeleiden. Na het volgen van deze opleiding kunt u, in opdracht van de veiligheidskundige, maatregelen op- en afschalen passend bij de risico’s van het werk. De DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten. 

U ontwikkelt tijdens de opleiding adequate kennis omtrent veiligheidsklassen en de daarbij vereiste pakketten van maatregelen en uit te voeren metingen. Aan het eind van de opleiding doet u een DLP-examen. Na het behalen van dit examen mag u als DLP aan het werk in de veiligheidsklassen ‘Oranje’ en ‘Rood niet-vluchtig’.

Inhoud van de opleiding
Deze opleiding is zeer geschikt voor deelnemers die veel in de Kabels & Leidingensector aan het werk zijn. 

Het programma van de opleiding is opgesteld aan de hand van de CROW-publicatie 400, het lesboek DLP en diverse praktijkgerichte voorbeelden. Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:arbo- en milieuwetgeving, maar ook de BRL 1000/2000/6000/7000 inclusief eventuele bijbehorende functies;
– risico’s en mogelijke herkenbaarheid aanwezige stoffen en bodemvreemde materialen;
– contractvormen en verantwoordelijkheden;
– rolverdeling opdrachtgever/opdrachtnemer;
– rol van de DLP en veiligheidskundigen in de praktijk;
– veiligheidsklassen bepalen en controleren;
– V&G-plannen; ontwerp- en uitvoeringsfase;
– maatregelenpakketten praktisch toepassen;
– uitvoering van luchtkwaliteits- en bodemvochtmetingen, gebruik van apparatuur;
– persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen.

Duur van de opleiding
Éen dag van 08.00 uur tot 16.30 uur
(inclusief examen voor de veiligheidsklassen ‘Oranje’ en ‘Rood niet-vluchtig’).

Examen
Aan het eind van de opleiding wordt u geëxamineerd conform CROW 400 richtlijnen. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP. Met dit certificaat kunt u aan de slag in de veiligheidsklassen ‘Oranje’ en ‘Rood niet-vluchtig’. Het certificaat is vijf jaar geldig.


Cursusdetails

Vanafprijs: € 318,50 Excl. BTW

Locaties: 1

Startdata: 3

Hulp nodig?

Bij CursusGeregeld.nl maken we je het zo makkelijk mogelijk:

Eén aanspreekpunt

Geen reserveringskosten

Scherpste prijs

Altijd in de buurt

Gratis annuleren (tot 10 werkdagen voor startdatum)

Nog vragen? Neem contact op met onze klantenservice.

info@cursusgeregeld.nl

030 303 95 14

Stel een vraag via de chat