OverzichtDLPKVP/BRL 7000

KVP/BRL 7000

Inhoud van de opleiding

Opleidingseisen die de nieuwe versie vereist voor de werkvoorbereider

 • minimaal MBO niveau verkregen middels een opleiding of ervaring in het werk (2 jaar);
 • opleiding civiele techniek of 3 jaar ervaring in voorbereiding van (water)bodem saneringen;
 • kennis van:
 • (water)bodemonderzoeksnormen en de interpretatie van de onderzoeksgegevens;
 • de relevante onderdelen van de RAW inclusief UAV en UAV-gc;
 • het eigen kwaliteitssysteem;
 • de BRL 7000 en onderliggende protocollen die van toepassing zijn voor zijn/haar functie;
 • taken en verantwoordelijkheden van de MKB zoals beschreven in de BRL 6000 en onderliggende protocollen 6001 / 6002 / 6003 / 6004, die van toepassing zijn voor zijn/haar functie;
 • de hoofdlijnen Wbb, BUS, Bbk, Rbk en het activiteitenbesluit.

Opleidingseisen die de nieuwe versie vereist voor de Kwaliteitsverantwoordelijk persoon (KVP)

 • minimaal MBO niveau verkregen middels een opleiding of ervaring in het werk (2 jaar);
 • opleiding civiele techniek of 3 jaar ervaring in uitvoering van (water)bodem saneringen;
 • opleiding asbestherkenning;
 • kennis van:
 • de relevante onderdelen van de RAW inclusief UAV en UAV-gc;
 • het eigen kwaliteitssysteem;
 • de BRL 7000 en onderliggende protocollen die van toepassing zijn voor zijn/haar functie;
 • taken en verantwoordelijkheden van de MKB zoals beschreven in de BRL 6000 en onderliggende protocollen 6001 / 6002 / 6003 / 6004, die van toepassing zijn voor zijn/haar functie.
Duur van de opleiding

Een dagdeel.

Examen

Er vindt geen examen plaats. Aan het eind van de opleiding zal de kennis getoetst worden. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de deelnemer een certificaat.

Toelatingseisen

Geen.

Tarief

Deelname aan de cursus kost € €149,00 exclusief BTW

meer weten?

12 Dagen 3 Uren 21 Мinuten 44 seconden tot een compleet vernieuwde cursusgeregeld.nl