OverzichtCode 95Lading zekeren

Lading zekeren

Voor wie is deze training bestemd
Voor iedere medewerker die te maken krijgt met het zekeren van een lading en het vervoer van een verzekerde lading.

Doel van de training
Het doel van de training is om de medewerker meer inzicht te verschaffen in de wettelijke voorschriften, het op veilige wijze zekeren van een lading en daarmee ongevallen te vermijden, de veiligheid te verhogen en om de zowel tijds- als kostenbesparend te leren werken.

Inhoud van de training
Theorie:

  • Wettelijke basis voor het zekeren van lading, juridische voorschriften, civiel recht, verantwoordelijkheid chauffeur, afzender en transporteur, gevolgen van het foutief laden
  • Natuurkundige basis voor de zekering van de lading, massatraagheidskracht, zekeringkracht en het wrijvingscoëfficiënt.
  • Wetgeving buitenland.
  • Methoden en principes van het ladingzekeren.
  • Gebruik van hulpmiddelen, stapelen op verschillende hoogten.
  • Tips en valkuilen.

Praktijk:
Gebruik van vastzetmaterialen in de praktijk.

Certificaat
Er wordt een certificaat van deelname afgegeven. Dit certificaat kent een geldigheidsduur van 5 jaar.

Verplichte nascholing beroepschauffeurs
De training Ladingzekeren is door het CCV erkend voor de Richtlijn Vakbekwaamheid en kan voor 7 uur meetellen voor de verplichte nascholing. De registratiekosten voor de Code 95 bedragen € 20,00 excl. BTW

Let op: wanneer je registratie wenst, kan je dit aangeven bij het vervolg van de boeking.

Tarief

Deelname aan de cursus Lading zekeren kost € 167,00 excl. BTW. Dit is inclusief lunch.

meer weten?

12 Dagen 3 Uren 21 Мinuten 56 seconden tot een compleet vernieuwde cursusgeregeld.nl