R-DLP inclusief CROW 400 (3 dagen)

Terug

Doel
Het doel van deze cursus is om je op te leiden tot een deskundige. Dan ben je in staat om werken in of met verontreinigde bodem, grondwater en/of waterbodem te begeleiden.
Na het volgen van deze cursus kan je maatregelen op- en afschalen passend bij de risico’s van het werk. Dit alles in opdracht van de veiligheidskundige.

De R-DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Aanvullend op de reguliere DLP opleiding wordt verlangd dat de R-DLP onder andere in staat is zelfstandig betrouwbare bodemvocht- en luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren en te beoordelen. De R-DLP opleiding is sterk gericht op het praktisch ‘risico gestuurd’ werken.

Tijdens de cursus ontwikkel je adequate kennis omtrent veiligheidsklassen. Maar ook de daarbij vereiste pakketten van maatregelen en uit te voeren metingen. Aan het eind van de cursus doe je een DLP-examen. Na het behalen van dit examen mag je als DLP aan het werk in de veiligheidsklassen ‘Oranje’ en ‘Rood niet-vluchtig’. Vervolgens kan je je aanmelden voor het examen R-DLP bij het CROW. Na het behalen van dit examen mag je werken in de veiligheidsklassen ‘Rood-vluchtig’ t/m ‘Zwart-vluchtig’.

Inhoud
Het programma van de cursus is opgesteld aan de hand van de CROW-publicatie 400, het lesboek DLP en diverse praktijkgerichte voorbeelden.

De volgende onderwerpen aan bod:
– Arbo- en milieuwetgeving, maar ook de BRL 1000/2000/6000/7000 inclusief eventuele bijbehorende functies;
– Bodemonderzoek;
– Risico’s en mogelijke herkenbaarheid aanwezige stoffen en bodem vreemde materialen;
– Contractvormen en verantwoordelijkheden;
– Rolverdeling opdrachtgever/opdrachtnemer;
– Rol van de DLP en/of R-DLP en veiligheidskundigen in de praktijk;
– Veiligheidsklassen bepalen en controleren;
– V&G-plannen ontwerp- en uitvoeringsfase;
– Maatregelenpakketten praktisch toepassen;
– Uitvoering van luchtkwaliteits- en bodemvochtmetingen, gebruik van apparatuur (uitgebreide versie);
– Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen.

Duur
3 dagen van 08.00 uur tot 16.30 uur (inclusief examen voor de veiligheidsklassen ‘Oranje’ en ‘Rood niet-vluchtig’).

Examen
Aan het eind van de cursus word je geëxamineerd conform CROW 400 richtlijnen. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvang je het certificaat DLP.
Met dit certificaat kan je aan de slag in de veiligheidsklassen ‘Oranje’ tot en met ‘Rood niet-vluchtig’. Het certificaat is 5 jaar geldig. Let op! Als je deelneemt aan deze cursus dien je in het bezit te zijn van de Publicatie CROW 400.
Deze kan bij CursusGeregeld.nl worden aangeschaft of via www.crow.nl.


Cursusdetails

Vanafprijs: € 694,50 Excl. BTW

Locaties: 1

Startdata: 1

Hulp nodig?

Bij CursusGeregeld.nl maken we je het zo makkelijk mogelijk:

Eén aanspreekpunt

Geen reserveringskosten

Scherpste prijs

Altijd in de buurt

Gratis annuleren (tot 10 werkdagen voor startdatum)

Nog vragen? Neem contact op met onze klantenservice.

info@cursusgeregeld.nl

030 303 95 14

Stel een vraag via de chat