OverzichtSteigerbouwVoorman

Voorman

Deze 5-daagse praktijkgerichte training brengt steigerbouwers alle kennis en vaardigheden bij om als voorman leiding te kunnen geven aan een of meerdere steigerbouwteams. Op dag 5 wordt het examen afgenomen en bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het DNV-GL vakbekwaamheids-certificaat Steigerbouw Voorman. Het betreft een persoonscertificering onder ISO 17024.

Met dit certificaat wordt voldaan aan de vakbekwaamheids-eis van de Richtlijn Steigers. Daarin is vastgelegd dat vanaf 1 januari 2017 de vakbekwaamheid aangetoond moet kunnen worden.
In deze training wordt gewerkt met hoogwaardig steigerbouwmateriaal van scafom-rux.

Inhoud training

Tijdens deze training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Het proces van opdrachtverwerving tot uitvoering;
 • Veilige en efficiënte werkmethodieken bepalen voor het monteren, aanpassen en demonteren van één of meerdere steigers op locatie;
 • Goede werkinstructies en tekeningen maken en presenteren aan de toegewezen steigerbouwploeg(en);
 • Aansturen van de toegewezen steigerbouwploeg(en);
 • Berekenen en controleren van massa (in kg, ton) en steigervolume (in m³).
 • Doorspelen van de benodigde gegevens voor de te bouwen complexe steiger(s) aan de constructeur, aan de hand van informatie en tekeningen van de opdrachtgever;
 • Wat wordt verstaan onder ‘complexe steigers’ en ‘specifieke omstandigheden’;
 • Toezien op de naleving van de voorschriften;
 • Beoordelen van alle veiligheidsaspecten van steigers, op basis van controles;
 • Waar nodig corrigerende maatregelen voorstellen;
 • Vrijgeven van steigers die voldoen aan de eisen, als de voorman hiervoor bevoegd is verklaard door de werkgever op basis van zijn competenties

Trainingsvorm

De eerste 4 dagen wordt de training verzorgd op dag 5 wordt een theorie en praktijkexamen afgenomen door een DNV-GL gecertificeerd examenbureau.
Let op: de trainingsdagen en het examen zijn in deze training meestal verdeeld over meerdere weken.

Toelatingseisen

Kandidaten moeten een relevante MBO- of daaraan gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd. Ook zijn ze in het bezit van het certificaat ‘1e Monteur Steigerbouw / Steigerbouwer B’ en beschikken ze over de juiste vakbekwaamheid en leidinggevende capaciteiten.
Alleen kandidaten met de vereiste basiskennis en -ervaring kunnen de opleiding succesvol afronden. Het basisniveau kan  met behulp van een onafhankelijke niveaumeting van Eureka Examens worden bepaald.

Certificaat

Na succesvolle afsluiting ontvangt men het vakbekwaamheidcertificaat ‘Steigerbouw Voorman’ van DNV-GL met een geldigheid van 5 jaar.

Prijs

De prijs voor deze training is € 1445,00 excl. BTW. Deze prijs is inclusief alle trainingsmaterialen, het DNV-GL theorie- en praktijkexamen en certificaat en lunch, koffie en thee.

meer weten?

7 Dagen 13 Uren 55 Мinuten 2 seconden tot een compleet vernieuwde cursusgeregeld.nl