OverzichtLogistiekTraining wet- en regelgeving bij heffen en hijsen

Training wet- en regelgeving bij heffen en hijsen

Volgens de Europese Richtlijn 2009/104/EG, in Nederland overgenomen in het Arbobesluit artikel 7.18 lid 9, moeten hef- en hijswerkzaamheden onder adequaat toezicht worden uitgevoerd.
Nagenoeg elk bedrijf dat er regelmatig mee te maken heeft kent wel procedures die gevolgd moeten worden bij heffen en hijsen. Daarbij wordt in lijn met het Arbobesluit iemand benoemd die verantwoordelijk is voor de hef- en hijswerkzaamheden. De “Verantwoordelijke Persoon”, binnen de internationale Olie & Gas industrie ook wel “Person In Charge”genoemd. Volgens hetzelfde Arbobesluit is in artikel 7.18 lid 8 ook wettelijk voorgeschreven, dat alle handelingen voor het heffen of hijsen correct moeten worden gepland teneinde de veiligheid van de werknemers te garanderen. Om invulling te kunnen geven aan deze wettelijke verplichtingen is het van belang, dat de Verantwoordelijk Persoon beschikt over voldoende kennis op het gebied van planning, beheersmaatregelen voor het veilig uitvoeren, mensen, middelen en omstandigheden. Deze training verzorgt de invulling aan deze vereiste kennis.

Voor wie van belang
De training is van belang voor iedereen die in zijn dagelijkse werkzaamheden uit hoofde van de functie kennis moet of hoort te hebben van specifieke wet- en regelgeving gerelateerd aan hijsen en heffen. Denk daarbij aan: logistiek coördinatoren, planners, uitvoerders, werkvoorbereiders, projectleiders, bedrijfsleiders, preventie medewerkers, inkopers materieel, VGM coördinatoren, HSE medewerkers, onderzoekers van incidenten, constructeurs arbeidsmiddelen, job owners, maintenance managers etc.

Inhoud en programma
De training kent een gestructureerde opbouw, waarbij aan de hand van praktijkgevallen wordt geleerd hoe
in de dagelijkse praktijk om te gaan met de volgende leerdoelen:

 •  Structuur van de wetgeving in Nederland in relatie tot EU.
 • Planning en toezicht op verticaal transport volgens de wetgeving.
 • Hijs– en hefmiddelen: wetgeving bij aanschaf, gebruik en onderhoud.
 • Vakkundigheidseisen van medewerkers.
 • Arbobesluit: arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden.
In overleg, en indien ruim vooraf aangevraagd, kan uw praktijkgeval behandeld worden.

Lesmateriaal dat wordt verstrekt en Bewijs van deelname

 • Syllabus met het training materiaal
 • 20 video’s met als doel “leren van incidenten”
 • Het Arbokwartet
 • Voorbeelden van procedures zoals in gebruik binnen diverse branche organisaties
 • De Machinerichtlijn in twee talen en alle overige Europese Richtlijnen die aan de orde komen
 •  Het certificaat “Person In Charge”, wet- en regelgeving bij hijsen en heffen.

Het certificaat is vijf jaar geldig. Tevens wordt het Personal Safety Logbook afgestempeld.

Cursusdata 2018
➢ Elke eerste maandag van de maand
➢ Elke 3e of 4e woensdag van de maand
➢ Een datum die met u wordt vastgelegd

Cursustijden
Ontvangst van de deelnemers vanaf 08.00 uur. De training start stipt om 08.30 uur en duurt tot ca. 16.30 uur.

Kosten
De kosten bedragen € 525,- exclusief btw per persoon.
Voor een in-company training met maximaal 10 deelnemers bedragen de kosten € 4.500,- exclusief btw.
De training gaat door bij een minimum aantal deelnemers van 6 personen (maximum aantal is 10 personen).

Annuleringsvoorwaarden
Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden:
– Tot 2 weken voor aanvang brengen wij u € 100,- administratiekosten in rekening bij verplaatsing of annulering.
– Vanaf 2 weken voor aanvang bent u 50% van de cursuskosten verschuldigd bij verplaatsing of annulering.

meer weten?

12 Dagen 3 Uren 21 Мinuten 1 seconden tot een compleet vernieuwde cursusgeregeld.nl