Vakman Verkeersmaatregelen BRL 9101

Werkzaamheden in het kader van het toepassen, aanbrengen, in standhouden, verwijderen en inspecteren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes moeten worden uitgevoerd door een vakman verkeersmaatregelen. Het gaat om het (doen) uitvoeren en beoordelen van de feitelijke situatie.

Steeds meer wegbeheerders en opdrachtgevers eisen de persoonscertificaten conform BRL9101.

Doel van de opleiding:
Het motiveren en stimuleren van medewerkers die vanwege hun werkzaamheden regelma­tig met afzettingen op en langs de weg te maken hebben of daarbinnen moeten werken. Deze kennisoverdracht en motivatie maakt het mogelijk om veiliger en meer verantwoord met afzettingen te werken, waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan de groen/grijze sector. Ook worden daardoor de risico’s tijdens de werkzaamheden, zowel voor de werkne­mer zelf als voor het wegver­keer verkleind en wordt de doorstroming bevorderd.

Het overdragen van kennis over de richtlijnen (CROW-publcaties 96a en 96b) en het toelichten  van de achtergronden voor het plaatsen van wegafzettingen op en langs openbare wegen.

Doelgroep:
De opleidingen Vakman Verkeersmaatregelen zijn bestemd voor alle personen die direct of indirect betrokken zijn bij de voorbereiding en/of uitvoering van werk­zaamheden op en langs de weg. Medewerkers worden vertrouwd gemaakt met de wettelijke voorschriften en kunnen kennis opdoen die vereist is voor het veilig werken op en langs openbare wegen.

Deze opleiding is bestemd voor degenen verantwoordelijke zijn voor wegafzettingen, en deze zelfstandig plaatsen of beheren. In de cursus worden de achtergron­den en de systematische opbouw van afzettin­gen nader bekeken en uitgelegd.

Hierbij worden ook de ontwerp-ideeën achter de richtlijnen behandeld, worden diverse cases uitgewerkt en worden specifieke gevaarlijke onderdelen van de plaatsing voor het voetlicht gehaald.

Inhoud:
Inhoud van de opleiding Vakman verkeersmaatregelen (de modules bestaan in hoofdlijnen uit de volgende onderwerpen):
– Ongevalsfactoren en verkeersdeelnemers
– Wet- en regelgeving
– Persoonlijke beschermingsmiddelen
– Veiligheidsmaatregelen
– Doel en subdoelen van afzettingen.
– Randvoorwaarden voor een afzetting.
– Belangrijkste onderdelen van een afzetting.
– Opbouw en gebruik van de nieuwe CROW-publicaties.
– Status van de CROW-publicaties en de Richtlijn Rijkswaterstaat.
– Uitwerking van complexe situaties en van door de deelnemers aan te dragen praktijksituaties.
– Werking van het BRL9101-procescertificaat.

Certificaat:

Het examen wordt extern afgenomen door Stichting Infra Kwaliteit en bestaat uit 30 meerkeuze vragen waarvan minimaal 24 vragen juist dienen te zijn plus 5 open vragen. 
De geldigheid van het certificaat is 3 jaar. 

De deelnemer wordt daarnaast opgenomen in het register van Infra Kwaliteit waardoor Wegbeheerders/Opdrachtgevers de geldigheid kunnen controleren.


Cursusdetails

Vanafprijs: € 316 Excl. BTW

Locaties: 1

Startdata: 10

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice.

info@cursusgeregeld.nl

030 303 95 14

Stel een vraag via de chat