Vakman BRL 9101 Verkeersmaatregelen

Terug

Certificeer je nu als Vakman BRL 9101!

Vakman BRL 9101

Een Vakman BRL 9101 voert werkzaamheden uit, zoals het toepassen, het aanbrengen, het in standhouden, het verwijderen, en het inspecteren van verkeersmaatregelen en omleidingsroute. Het gaat om het uitvoeren en beoordelen van de feitelijke situatie.

Steeds meer wegbeheerders en opdrachtgevers eisen de persoonscertificaten conform BRL9101. Hierdoor laat je zien dat je de juiste kennis bezit over de richtlijnen (CROW-publicaties 96a en 96b) en het juist plaatsen van wegafzettingen op en langs openbare wegen.

Voor wie is deze cursus?

De cursus Vakman BRL 9101 is bestemd voor alle personen die direct of indirect betrokken zijn bij de voorbereiding en/of uitvoering van werkzaamheden op en langs de weg. In deze cursus raken medewerkers vertrouwd met de wettelijke voorschriften en doen zij kennis op die vereist is voor het veilig werken op en langs openbare wegen.

Inhoud van de cursus

  • CROW richtlijnen 96a en 96b
  • BRL 9101
  • Verkeerswetgeving
  • ARBO en veilig werken langs de weg
  • RI&E / plan van aanpak
  • Verantwoordelijkheden van de wegwerker naar de weggebruikers
  • Verkeersmaatregelen(opbouw en materiaal)
  • Communicatie en interpretatie.
  • Plaatsen kortdurende afzetting (niet-)autosnelweg (of simulatie daarvan) 

Het doel van de cursus!

Als resultaat van de vergrote kennis en bewustzijn, werk je veiliger en meer verantwoord met afzettingen. Deze cursus besteedt ook aandacht aan de groene/grijze sector. Daardoor worden de risico’s tijdens de werkzaamheden, zowel voor de werkne­mer als voor het wegver­keer, verkleind en wordt de doorstroming bevorderd.

Examen Vakman BRL 9101

De cursus eindigt met een examen, afgenomen door Stichting Infra Kwaliteit). Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen, waarvan
minimaal 24 vragen juist dienen te zijn, en 5 cases. Wanneer je voor beide onderdelen een voldoende behaald, ontvang je een certificaat. Deze wordt afgegeven door Stichting Infra Kwaliteit. De geldigheid van het certificaat is 3 jaar. Daarnaast wordt je opgenomen in het register van Infra Kwaliteit. Wegbeheerders/Opdrachtgevers kunnen hierin de geldigheid controleren.

Ben je chauffeur en moet je voldoen aan de Code 95 bijscholing?

Dan is het ook mogelijk deze cursus mee te laten tellen met de Coded 95. Kijk voor meer informatie hierover bij de cursus Vakman BRL 9101 Verkeersmaatregelen + Code 95.


Cursusdetails

Vanafprijs: € 225 Excl. BTW

Locaties: 3

Startdata: 26

Hulp nodig?

Bij CursusGeregeld.nl maken we je het zo makkelijk mogelijk:

Eén aanspreekpunt

Geen reserveringskosten

Scherpste prijs

Altijd in de buurt

Gratis annuleren (tot 10 werkdagen voor startdatum)

Nog vragen? Neem contact op met onze klantenservice.

info@cursusgeregeld.nl

030 303 95 14

Whatsapp ons

Resultaten
De kennisoverdracht en motivatie maakt het mogelijk om veiliger en meer verantwoord met afzettingen te werken. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de groen/grijze sector. Daardoor worden de risico’s tijdens de werkzaamheden, zowel voor de werkne­mer als voor het wegver­keer verkleind en wordt de doorstroming bevorderd.

Het overdragen van kennis over de richtlijnen (CROW-publicaties 96a en 96b) en het toelichten van de achtergronden voor het plaatsen van wegafzettingen op en langs openbare wegen.

Voor wie

De opleiding Vakman Verkeersmaatregelen zijn bestemd voor alle personen die direct of indirect betrokken zijn bij de voorbereiding en/of uitvoering van werk­zaamheden op en langs de weg. Medewerkers worden vertrouwd gemaakt met de wettelijke voorschriften en kunnen kennis opdoen die vereist is voor het veilig werken op en langs openbare wegen.

Deze opleiding is bestemd voor degenen die verantwoordelijk zijn voor wegafzettingen, en deze zelfstandig plaatsen of beheren. In de cursus worden de achtergron­den en de systematische opbouw van afzettin­gen nader bekeken en uitgelegd.

Hierbij worden ook de ontwerp-ideeën achter de richtlijnen behandeld, worden diverse cases uitgewerkt en worden specifieke gevaarlijke onderdelen van de plaatsing voor het voetlicht gehaald.

Inhoud
De modules bestaan in hoofdlijnen uit de volgende onderwerpen:
– Ongevalsfactoren en verkeersdeelnemers
– Wet- en regelgeving
– Persoonlijke beschermingsmiddelen
– Veiligheidsmaatregelen
– Doel en subdoelen van afzettingen.
– Randvoorwaarden voor een afzetting.
– Belangrijkste onderdelen van een afzetting.
– Opbouw en gebruik van de nieuwe CROW-publicaties.
– Status van de CROW-publicaties en de Richtlijn Rijkswaterstaat.
– Uitwerking van complexe situaties en van door de deelnemers aan te dragen praktijksituaties.
– Werking van het BRL9101-procescertificaat.

Hulp nodig?

Bij CursusGeregeld.nl maken we je het zo makkelijk mogelijk:

Eén aanspreekpunt

Geen reserveringskosten

Scherpste prijs

Altijd in de buurt

Gratis annuleren (tot 10 werkdagen voor startdatum)

Nog vragen? Neem contact op met onze klantenservice.

info@cursusgeregeld.nl

030 303 95 14

Whatsapp ons