OverzichtVCAVCA Opleiding

VCA Opleiding

✔ Een van onze populairste opleidingen
✔ CCV/Code 95 registratie mogelijk
 Betalen met iDeal zonder extra boekingskosten
✔ Een cursusdag inclusief verzorgde lunch
✔ Gebruik van modern lesmateriaal

Selecteer rechts de juiste datum!

De Arbowet verplicht werkgevers voldoende voorlichting en opleiding te geven aan werk-nemers over de arbeidsomstandigheden en veiligheid. Ook opdrachtgevers stellen het VCA certificaat steeds vaker verplicht voor hun leveranciers. Veiligheid is natuurlijk geen zaak van de werkgever alleen. Met deze cursus kan ook de werknemer zelf iets doen aan de veiligheid op de werkplek.

Voor wie?
VCA is bestemd voor deelnemers die werken in de bouw, grond, weg en waterbouw, in fabrieken en bedrijven en direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaam-heden waarbij gevaren kunnen optreden. Een VCA-Basis certificaat is dan voldoende.
Bent u operationeel leidinggevende op een locatie waar VCA verplicht is? Dan dient u in het bezit te zijn van het certificaat VCA – VOL. Daarmee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu, de gezondheid van uzelf en de werknemers waaraan u leiding geeft.
VCA VIL-VCU is vereist voor  intercedenten of leidinggevenden van een uitzendbureau.

Onderwerpen
Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a:
–  Arbeidsomstandigheden wetgeving
–  Risico’s, preventie, hoe te handelen bij ongevallen
–  Gevaarlijke stoffen
–  Brand- en explosiegevaar
–  Werkvergunningen en werken in besloten ruimten
–  Gereedschapsmachines, gereedschappen, gevaren bij lassen en snijden
–  Hijsen en tillen, struikelen, uitglijden en verstappen
–  Werken op hoogte
–  Persoonlijke beschermingsmiddelen
–  de (Europese) wet- en regelgeving
–  het herkennen van onveilige situaties en handelingen
–  het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Tijdens de VCA – VOL cursus wordt verder nog behandeld: Kennis van VCA-bedrijfscertificering, werkvergunningen, het bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolbox vergaderingen. VIL-VCU is voor een groot deel gelijk aan VOL-VCA en bevat daarnaast ook unieke, op de intercedenten toegesneden kennis. Denk aan wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie ‘inlener – uitzendorganisatie – uitleenkracht”.

Doel
Tijdens deze cursus leert u risico’s tijdens werkzaamheden te onderkennen en te beheersen om zo de veiligheid voor uzelf, uw collega’s/werknemers en omgeving te verhogen. De cursus is theoretisch van aard. Er wordt echter veel aandacht besteed aan de toepassing in de praktijk.

ZZP
Als ZZP-er dient u over een VCA VOL certificaat te beschikken. Alleen wanneer u uzelf niet als onderaannemer, maar als (tijdelijke) werknemer verhuurt, gelden voor u alle regels en voorwaarden zoals die gelden voor uitzendkrachten of werknemers en dan is VCA-Basis voldoende.

CCV code 95
 Code 95 is een code om aan te geven dat u als chauffeur vakbekwaam bent.De Richtlijn Vakbekwaamheid geldt voor alle chauffeurs die in het bezit zijn van rijbewijs C en geldt voor alle landen in de Europese Unie. Daarbij maakt het niet uit of de chauffeur in de EU woont of werkt. Ook chauffeurs van buiten de EU, die werken bij een bedrijf dat gevestigd is in één van de landen binnen de EU, zijn verplicht een code 95 op hun rijbewijs te hebben. De code is 5 jaar geldig. Daarom is het van belang om uw vakbekwaamheid te verlengen voordat deze verloopt. Dit is mogelijk door ervoor te zorgen dat u 35 uur nascholing hebt gevolgd, zodat de code 95 verlengd kan worden.  Het is mogelijk om een VCA cursus mee te laten tellen met de nascholingsuren. De waarde van een VCA cursus (zowel Basis als VOL) bedraagt 7 uur. Als u de cursus mee wilt laten tellen voor CCV, kunt u dit aanvinken bij het boeken van de cursus.

Alleen examen doen?
Het is ook mogelijk om bij ons alleen het VCA examen te doen. Dit kan op elke locatie en datum waar een VCA cursus gepland is. Wanneer het VCA examen afgenomen wordt voor de cursus, kunt u hierbij aanschuiven.

Certificaat
De cursus VCA duurt één dag en wordt afgesloten met een examen. Het examen wordt afgenomen onder toezicht van de Stichting Examenkamer.  Het behaalde diploma is tien jaar geldig. Het diploma wordt opgenomen in het Centraal Diploma Register. Het VCA-Basis examen duurt één uur en u bent geslaagd als u 28 vragen van de in totaal 40 vragen goed heeft beantwoord.Voor het VCA-VOL examen hebt u 105 minuten om 70 meerkeuze vragen te beantwoorden. Als  u 49 vragen of meer goed hebt beantwoord, bent u geslaagd. Indien u geslaagd bent, ontvangt u het certificaat VCA. Dit certificaat is 10 jaar geldig. Daarnaast ontvangt u een pas ter waarde van € 9,95.

Tarief
Deelname aan de cursus VCA-Basis inclusief examen bedraagt € 195,00 excl. btw. Deelname aan een los examen bedraagt € 75,00 excl. btw.
Deelname aan de cursus VCA-VOL of  VIL-VCU inclusief examen bedraagt € 215,00 excl. btw. Deelname aan een los examen bedraagt € 85,00. excl. btw.
De toeslag voor CCV Code 95 bedraagt  €CU 20,00. excl. btw.
Lunch & lesmateriaal zijn inbegrepen.

meer weten?

7 Dagen 13 Uren 54 Мinuten 40 seconden tot een compleet vernieuwde cursusgeregeld.nl