OverzichtVerkeerVeilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg

Werken op, aan of langs de weg brengt veel risico’s met zich mee, ongeacht of dit binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt. Een belangrijk aspect is het samenspel tussen de weggebruikers en de werknemers die werkzaamheden uitvoeren. De wegwerker zal de juiste maatregelen moeten treffen om te zorgen dat zijn veiligheid niet in gevaar komt.

doelgroep
werknemers die op, aan of langs de weg werken.

Doel
Behandeling van de CROW publicatie 96a en 96b en de deelnemers bewust maken van de potentiële gevaren die kunnen optreden tijdens werkzaamheden aan de weg. Verder wordt instructie gegeven over op welke wijze het gedrag van de wegwerker kan bijdragen tot een veilige manier van werken.

Inhoud van de cursus
De cursus zal gericht zijn op alle beroepssectoren die werkzaamheden op of langs de weg uitvoeren. Het betreft een theoretische cursus met veel aandacht voor de werkelijke omstandigheden waar uitvoerenden in hun dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Bij de theoretische behandeling van het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt veel aandacht besteed aan een veilige manier van werken. 

De cursus omvat een uiteenzetting over verkeersborden, tijdelijke afzettingsmaterialen, wat een werkvak is, welke rechten men daaraan kan ontlenen, hoe een werkvak wordt opgezet en afgebroken. De wettelijke regelingen en verantwoordelijkheden welke gelden bij het werken langs de weg. In deze cursus komt de basisinformatie aan bod om te komen tot een wegafzetting met tijdelijke verkeersmaatregelen. Onder meer hoe een keuzeproces tot stand komt en welke handvatten men ter beschikking heeft. De tijdelijke verkeersmaatregelen in specifieke wegomstandigheden worden besproken. Denk hierbij aan werkzaamheden welke plaatsvinden op en naast een rijbaan, in bermen, op voet- en fietspaden, met een rijdende afzetting. De persoonlijke beschermingsmiddelen komen bij deze cursus aan bod en de te dragen beschermende kleding. Omgaan met calamiteiten worden besproken en de algemene aandachtspunten welke omgaan met machines met zich mee brengen. Met de cursisten wordt een checklist besproken die tot doel heeft om zo veel mogelijk vergissingen uit te sluiten. De noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen op niet auto(snel)wegen worden behandeld.

Duur van de cursus
De cursus duurt 1 dag (2 dagdelen): Er is geen onderscheid in herhalingscursussen of eerste trainingen. Wel zal bij de herhalingscursus rekening gehouden worden met het feit dat er reeds voorkennis is van een aantal zaken.

Examen
De cursus wordt afgesloten met een theorietoets, bestaande uit 20 vragen. Bij voldoende resultaat wordt het certificaat ´veilig werken langs de weg verstrekt welke 5 jaar geldig is.

Locatie
In company, op nader overeen te komen locatie(s). Ook kunnen individuele cursisten deelnemen aan open inschrijvingen.

Certificaat
Na een positieve beoordeling van de docent ontvangt men een certificaat.

meer weten?

7 Dagen 13 Uren 56 Мinuten 22 seconden tot een compleet vernieuwde cursusgeregeld.nl