OverzichtDLPAsbestherkenning

Asbestherkenning

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is om u in staat te stellen om bij de uitvoering van bodemwerkzaamheden de juiste keuzes te kunnen laten maken bij het aantreffen van asbesthoudende materialen.

Het in aanraking komen met asbest kan leiden tot toekomstige gezondheidsproblemen. Het is zaak om een medewerker die dit mogelijke risico loopt goed te informeren over de bijbehorende risico’s en hoe zich hiertegen te beschermen. Echter de beste bescherming begint bij herkenning.

Verder is asbest geen graag geziene gast in het milieu en kan het bij onverwacht aantreffen veelal leiden tot problemen binnen een project. Het is belangrijk dat op zulke momenten ook de juiste keuzes worden gemaakt.

Inhoud van de opleiding

Wat zijn de eigenschappen van asbest? En welke veiligheidsmaatregelen moet u nemen? Tijdens de opleiding leert u asbest in een zo vroeg mogelijk stadium herkennen en de benodigde vervolgstappen op een adequate manier te nemen. U doet kennis op over de gezondheidsrisico’s van asbest en beschikt over een overzicht van de relevante wet- en regelgeving. Na afloop van deze training bent u op de hoogte van de onderzoeksmethode, monstername, herkenning van asbest, wetgeving en veiligheid.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Veiligheid;
  • Richtlijnen en wetgeving;
  • Onderzoekstechnieken;
  • Monsternemen;
  • Visuele inspectie

Duur van de opleiding

De duur is afhankelijk van uw specifieke aandachtsgebieden en wensen. Asbestherkenning in het kader van de diverse BRL’s zoals SIKB BRL 7000 en 9335 wordt in één dagdeel gegeven. Deze data zijn open inschrijving en kunt u boeken via de website

Asbest herkennen en bemonsteren volgens Protocol 2018 en NEN Norm 5707 duurt 1 hele dag. Dit is alleen mogelijk op aanvraag.

Praktische invulling

Aangezien er bij de diverse richtlijnen rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van asbest, wordt vanuit de specifieke richtlijnen veelal een opleiding asbestherkenning gevraagd.

Na opgave zal u door ons worden benaderd om het exacte toepassingsgebied af te stemmen zodat onze docenten in staat zijn om de koppeling te maken met uw werkgebied.

Voor wie is deze training zinvol?

Heeft u in uw dagelijkse werk mogelijk te maken met asbest in de grond, dan bepaalt de wetgeving dat u een training ‘asbestonderzoek in de grond’ met een praktijkoefening moet hebben gevolgd.

Examen

Er vindt geen examen plaats. Na afloop ontvangt de kandidaat een certificaat van deelname.

Tarief

Deelname aan deze cursus bedraagt € 149,- excl. btw.

meer weten?

12 Dagen 3 Uren 19 Мinuten 1 seconden tot een compleet vernieuwde cursusgeregeld.nl